Kartlı Sayaç Kullanımı
Ak-311 sayaç özellikleri
Dış Özellikler
Ekran aydınlatmalı sağda tek büyük beyaz düğme.
Sayaç Numarası (sayaç dijital ekran altında bulunan ya da sayacın düğmesine arka arkaya 11 sefer basıldığinda çıkmaktadır.)
Rekor Kilidi ( sayaç çıkışında su borusunun üzerine takılan plastik kelepçe)
Sayaç Kredi Yükleme İşlemi
Abone kartı sayacın ön kısmındaki cep bölümüne koyularak işlem yapılmalıdır (Kredi Yükleme)

Abone kartını sayacın ön kısmındaki cep bölümüne koyar ve sayaç ekranında bulunan büyük butona basılır. Butona basıldıktan sonra sayaç ekranında kredi yüklendi mesaji çıkar ve sayaç vanasını açar.

Abone sayacına kredisini yükledikten sonra kartı bir defa daha butona basıp okutursa kartta ana kredi olmadığı için kart boş yedek mevcut uyarısı sayaç ekranında çıkacaktır. Bu durumda abone kartı sayacına takmadan sayaçtaki büyük butona arka arkaya 3 sefer bastığında kalan kredi ekrana gelecektir. Bu durumda aboneye kredisinin yüklendiği söylenebilir.
Sayaç Ceza Durumları
Sayaca aşağıdaki müdaheleler yapıldığı takdirde sayaç vanasını otomatik olarak kapatacak ve abone kartı ile kesinlikle açılamıyacaktır bu durumda servis yönlendirilmesi gerekmektedir.

Rekor Kilidinin Sökülmesi Cezası
Ssayaç arkasına bağlanan bu kilit abone tarafından yetkisiz olarak sayaç yeri değiştirilmesi veya kaçak su kullanımı için söküldüğünde sayaç otomatik olarak rekor kilidinin söküldüğünü algılar ve abonenin sayacında kredi olsa dahil vanasını kapatır ve abone kartı ile müdahele edilse bile vanasını açmaz bu durumda servis kaydı oluşturulması gerekmektedir. Sayacın rekor cezaya geçip geçmediğinin anlaşılabilmesi için aboneye, kartı sayaca koydurtmadan sayaç butonuna basılarak ilk butona basmada kart yok vana kapalı uyarısı görülmeli ve ayni şekilde butonlara basmaya devam ettiğinde sayaç cezali rekor açıldı uyarısı görülmelidir.

Manyetik Etki Cezası
Bu ceza sayacın elektronik ekran kısmına dışarıdan büyük bir mıkntıs vb manyetik etki yaratacak cihaz yakınlaştırdığında sayaç bu etkiyi algılar ve vanasını otomatik olarak kapatır. Bu durumda rekor kilidi cezası aşamaları uygulanmalıdır. Sayaç ekranın sayaç cezalı manyetik etki uyarısı görünmektedir.

Üst Kapak Ceza
Bu ceza sayacın elektronik kısmı (Üst Kapak) sökülmeye çalışıldığında ya da kırıldığında çıkmaktadır. Sayacı cezadan kaldırmak için servis kaydı oluşutrulmalıdır. Sayaç ekranında sayaç cezalı üst kapak yazmaktadır.

Pil Kapaği Cezası
Bu ceza sayacın pil kapağının açılması durumda uygulanmaktadır. Sayaç ekranında mesaj olarak sayaç cezalı pil kapağı açılmış yazısı çıkmaktadır. Teknik servis yönlendirilerek sayacin cezasinin kaldirilmasi gerekmektedir.
Karta Kredi Yükleme İşlemleri (Kredi Satın Alma)
Aabone hafta içi mesai saatlerinde MASKİ tahsilat veznelerinden yada belirli noktalarda bulunan akıllı veznelerden mesai saatleri dışında akıllı veznelerden kartına ücreti karşılığında kredi yüklemesi yapabilmektedir.

Abone kartına kredi yüklendiğinde sistem alınan krediyi 2 şekilde ayırır ana kredi ve yedek kredi. Ana kredi kartı sayaca ilk okuttuğunda sayaca yüklenir. Yedek kredi ise ana kredi bittikten sonra abone kendi kartını sayaca okutmak koşulu ile yedek kredi miktarını sayaca aktarır. Yedek kredi miktarı 3 tondur.
Sayaç Ekran Uyarıları
Tanımsız Kart : Eğerki abonenin kartı sistemsel olarak MASKİ abone işlerinde yada veznelerde aboneye tanımlanmadıysa, sayaç tanımsız kart hatası verecektir. Bu durumda abone eğer mesai saatleri içerisindeyse maski veznelerine yönlendirilmeli ve kartının tanımlatılması gerektiği söylenmelidir.

Sayaç No Hatalı : Abonenin kullanacağı sayacın numarası sisteme yanlış işlenip aboneyede kredisi yüklenip kart verildiğinde, abone kartını sayaca okuttuğunda bu uyarıyı vermektedir. Bu durumda aboneye karta yazılan sayaç numarasının sayacın üzerindeki numara ile uyuşmadiğini bu sebeple sayacini çalıştıramayacağını sayaç üzerinde bulunan ya da 12 sefer düğmeye basılarak ekranda görünen sayaç numarası kaydederek MASKİ veznesine ya da abone işlerine gitmesi gerektiği söylenmelidir.

Kart Hatalı : Abone kartının bozuk olması (kartta kırık, kartta delik vb gibi) durumlarda ve takılan sayaç ile eşleşen kart dışında farklı bir kart okutulmasi durumunda sayaç kart hatalı uyarısı vermektedir. Bu durumda abone kartının kontrolü ve gerekirse değişimi için maski veznelerine yönlendirilmelidir. Eğer bu durum hafta sonu gerçekleşmiş ise varsa nöbetçi maski veznelerine yoksa bir sonraki mesai başlangıcına kadar beklemesi gerektiği söylenmelidir.

Kritik Kredi : Bu uyarı abone sayacında kalan kredi 3 ton'un altina düştüğünde çıkmaktadır. Bu sadece uyarıdır sayaçta herhangi bir olumsuzluk teşkil etmez aboneye kredisinin bitmek üzere olduğunu belirtir.
Sayaç Butonuna Her Basıldığında Çıkan Ekran Mesajları
Butona 1 Sefer Basma : Kart yok vana açık \ kapalı mesajı (Sayacın vanasını kapalımı açikmi olduğunu gösteren mesaj)

Butona 2 Sefer Basma : Tüketim Mesajı (Sayaç içinden geçen toplam su miktarını göstermektedir.)

Butona 3 Sefer Basma : Kalan Kredi (Abonenin sayacında kalan kredi miktarinin ton / m3 şeklinde gösterimidir)

Butona 4 Sefer Basma : Yüklenen (Abone kartından sayacına kredi yüklediğinde yüklediği kredi miktarı bu mesaj ekranında yüklediği kredi ve yükleme tarihi olarak gösterilmektedir.)

Butona 5 Sefer Basma : T1 Fiyatı (Abone kartından sayaca taşıdığı tarife birim fiyatıdır. 1 ton suyun fiyatını belirtir. Maskide sayaçlara ton / m3 yüklmesi yapıldığindan dolayi T1 fiyatini her seferinde 1 olarak görülecektir.

Butona 6 Sefer Basma : Kademe (Bu özellik akıllı sayaç abonelerinde kullanmamaktadır. Abone sayacın butonuna bastığinda ekranda her seferinde kademe 1 olarak görecektir.)

Butona 7 Sefer Basma : Versiyon (Sayaç versiyonunu göstermektedir.)

Butona 8 Sefer Basma : Harcanan Kredi (Abone sayacında 1 aylık dönemsel bazda harcadiği kredi miktarını göstermektedir.)

Butona 9 Sefer Basma : Dönem Gün (Abone sayacında 1 aylık dönemsel bazda kaçinci günde olduğunu göstermektedir.)

Butona 10 Sefer Basma : İdare (Sayaç idaresi yani sayacın hangi idareye formatli olduğu gözükmektedir.)

Butona 11 Sefer Basma : Sayaç No (Abonenin kullandiğı sayacın elektronik kısımda sayaç numarası gösteren mesajdır.)

Butona 12 Sefer Basma : Abone No (Abonenin maski abone işleri tarafindan belirlediği ve abone kartına tanımladığı numaradır.)

Butona 13 Sefer Basma : Abone Tipi (Abonenin haangi tarife tipinde olduğunu belirten mesajdir. (Mesken,İnşaat vb.))
Ak-311 Sayaç Uyarıları
Kaçak Uyarısı : Sayaçtan iki gün boyunca sürekli saatte 300 litreden fazla su geçişi olmuşsa (aralıksız) sayaç kaçak uyarısı verir. Ekranda gösterilen bilgilerin içinde "kaçak var" yazısı görünmeye başlar. Kaçak giderilirse 2 gün içinde ve ya yetki kartı okutulursa hemen uyarıdan çıkılır.

Kredi Az Uyarısı : Sayaçta kalan kredi miktarı kartla taşınan kritik kredi miktarından (3 ton / m3) daha az olması durumda çıkar. Ekranda gösterilen bilgilerin içinde "kredi az" yazısı görünmeye başlar. Abone kartı ile kredi yüklendiğinde uyarıdan çıkılır.

Vana Arızalı Uyarısı : Sayaç vanasını kapatması gereken bir durumda vanasını kapatamıyor ve 20 kereden fazladır sızıntı uyarısı veriyorsa sayaç bu durumda vana arızalı uyarısı vermeye başlar. Ekranda gösterilen bilgilerin içinde "vana arızalı" yazısı görünmeye başlar. Yetki kartı okutulursa uyarıdan çıkılır.

Pals Arızalı Uyarı: Sayaca kartla taşınan bilgiler içinde bulunan gösterge arıza günü süresi boyunca puls gelmemesi durumunda sayaç puls arıza uyarısı vererek vanasını kapatır. Ekranda "pals arızalı" yazısı görünmeye başlar. Abone kartının okutulmasıyla bu uyarı ortadan kalkar ve vana açılır. Vana açıldıktan sonra su akışı sağlanırsa bu durumun tekrarlanması durumunda abone kartıyla yeniden çıkılabilir fakat su akışı sağlanmaz ise sayaç tekrar puls arızaya geçtiğinde abone kartıyla bu uyarıdan çıkılamaz ancak yetki kartı ile uyarıdan çıkılıp vana açılabilir.(pals arıza süresi idare tarafından belirlenmektedir.)

Sızıntı Var Uyarısı : Sayacın vanası kapalı iken su akışı olması durumunda 300 litre kadar sızıntı olduğunda sayaç sızıntı uyarısı verir ve vanasını kapatmayı tekrar dener. Ekranda gösterilen saat içinde sızıntı tekrarlanmazsa sızıntı uyarısından çıkılır. Yetki kartıyla da sızıntı uyarısından çıkılabilir.

Aşırı Tüketim Uyarısı : Sayacın dönem içi tüketimi kartla taşınan bilgiler içindeki aşırı tüketim miktarından fazla oldu ise sayaç aşırı tüketim uyarısı verir. Ekranda gösterilen bilgilerin içinde "aşırı tüketim" yazısı görünmeye başlar. Dönem sonunda veya yetki kartı okutularak bu uyarıdan çıkılır.(aşırı tüketim miktarı idare tarafından belirlenmektedir.)

Pil Bitik Uyarısı : Sayacın işlem yapamayacak kadar pilinin zayıflaması durumunda sayaç pil bitik uyarısı verir ve vanasını kapatır. Ekranda gösterilen bilgilerin içinde "pil bitik" yazısı görünmeye başlar. Pillerin değiştirilmesiyle bu uyarıdan çıkılır.

Kart Erken Çekildi Uyarısı : Abone kartını sayaca okuturken, okuma işlemi bitmeden hızlıca kartını çeker ise oluşan hatadır. Veri transferi sırasında işlem bitmeden kartı sayaçtan uzaklaştırmak vasıtasıyla ortaya çıkar. Veri iletişimi koptuğu için işleme devam edilmez ve sonlandırılır.

Kart Kayıpları : Abone kartını kaybeder ise, idare birimlerinden temin edebilir. İçinde kredi olduğunu iddia ediyor ise; saha arıza servisine yönlendirilir. Saha servisi sayacın endeks bilgilerini kontrol eder. Daha sonra abonenin idareden almış olduğu toplam su miktarı ile karşılaştırılır. Sonuca göre gerekli işlem yapılır.
Suyu Akmayan Abonelerin Yapmasi Gereken Kontroller
- Şebeke bağlantiniz var mı?
- Komşunuzda su var mı?
- Sayacın içinde kredi var mı?
- Kartınıza kredi yüklemesi yaptınızmı?
- Sayacınız yeni abonelik mi?
- Sayacınızın vanası açık mı?
Sıkça Sorulan Sorular
Kartıma 100 TL yükledim ama sayacımda 50 ton vb. Yazıyor bu neden oluyor elimde makbuzum var?
  • » Cevap : MASKİ'de kullanılan sayaçlarda abonelerin aldıkları krediler ton / m3 birimi üzerinden abonenin kartına yükleniyor bu sebeple sayacında gördüğü miktar TL karşılığına gelen ton yüklemesi bu şekilindedir.
Sayacıma kartımla kredi yükledim ama sayacımın düğmelerine bastiğımda yüklenen 0 yazıyor aslında ben 50 TL'lik yükleme yapmıştım?
  • » Cevap : Eğer abone kartını sayaca okuttuktan sonra aynı kartı bir defa daha okutursa sayaç ekran mesajlarında olan yüklenen kredi miktarı ilk okutmada karttaki ana krediyi gösterir ama abone 2. Sefer kartı okuttuğunda ve ilk seferde krediyi sayacına aktardığından yüklenen kisminin 0 yazmasi normaldir.
İlk defa akıllı sayaç kullanıyorum kartı sayacıma nasıl okutacağım?
  • » Cevap : Sayaç üzerinde bulunan plastik kart cebine kartı koyarak sayaca okutulması sağlanmalıdır.
Sayacımın vanası açılmıyor?
  • » Cevap : Bu sorunun birden çok cevabı olabilir. Bunlar;
  • » Abone sayacı cezaya geçmiş olabilir (Bu durumda ceza işlemleri kontrol edilir.)
  • » Sayacın arızası olabilir (Arıza bildirimi sayaç ekraninda düğmeye tek sefer basarak ne olduğu gözükmektedir.)
  • » Sayacın kredisi bitmiş olabilir (Karta kredi yüklemesi yapılmalıdır.)
Sayacımda kalan krediyi göremiyorum?
  • » Cevap : Sayaç düğmesine arka arkaya 3 sefer basıldığında kalan kredi ekrana mesaj olarak çıkacaktır.
Diğer Başlıklar

İLÇE PROJELERİMİZ